Tour Ratchaburi

คำขวัญประจำจังหวัด

                                                                                            คนสวยโพธาราม
                                                                          คนงามบ้านโป่ง
                                                                          เมืองโอ่งมังกร
                                                                          วัดขนอนหนังใหญ่
                                                                          ตื่นใจถ้ำงาม
                                                                          ตลาดน้ำดำเนิน
                                                                          เพลินค้างคาวร้อยล้าน
                                                                          ย่านยี่สกปลาดี
           


                           
Picture