Tour Ratchaburi

เขากระโจม

Picture
ทะเลหมอก เขากระโจม ราชบุรี
เขากระโจม ตั้งอยู่ชายแดนไทย – พม่า ด้านอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเทือกเขาตระนาวศรี กั้นพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศ ในอดีต พื้นที่นี้มีความเสี่ยง เนื่องจากมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวได้ เส้นทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไป บ่อน้ำร้อนบ่อคลึง น้ำตกเก้าชั้น ได้ อุณหภูมิหนาวเย็นทั้งปี


เขากระโจม ในแนวสุดเขตประเทศไทย ภาคตะวันตก ที่มีบางคนเรียกว่า เขาช่องกระโจม นั้น คนพื้นที่เล่าให้ฟังว่า ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่อาศัยในผืนแผ่นดินบริเวณนี้มาก่อนเรียกชื่อว่า เขาลันดา ซึ่งหมายถึง ภูเขาที่มีที่ราบ คนไทยรุ่นที่ไปทำเหมืองแร่ดีบุกที่นั่นย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน เห็นรูปลักษณะของเขาว่าคล้ายกระโจมอินเดียนแดง ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็น เขากระโจมการขึ้นเขากระโจม เพื่อสัมผัสกับแสงแรกของวัน และทะเลหมอกบนยอดเขา ต้องนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขึ้น ก็เนื่องจากว่าเว้นทางขึ้นเขากระโจมนั้นสูงชันและสมบุกสมบันเอาเรื่อง แต่ทิวทัศน์สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงที่เป็นถนนลูกรังนี่ เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง แถมบางช่วงยังต้องลุยน้ำที่สูงถึงครึ่งคันรถ ก่อนจะไปลุ้นกันกับเนินสูงยาวที่พลขับของเรานั้นกว่าจะผ่านพ้นเนินแห่งนี้ไป ได้ก็เหนื่อยพอตัว

Picture
แผนที่เขากระโจม